This is an old website! The current one is here: gdakon.org

Ważne daty


2 tygodnie po wybraniu miejsca

Akredytacja oraz hotel

Suma wszystkich wpłat musi by wystarczająca na pokrycie akredytacji oraz hotelu (wliczając w to dodatkowe noclegi przed/po konwencie) - w przeciwnym wypadku część (bądź całość) rezerwacji może zostać odwołana.

Jeżeli wiesz, że będziesz miał problemy z wpłatą do tego terminu, prosimy o kontakt z organizatorami.

23.10.2021

Sponsorskie blokady pokoi (hasła)

Wszystkie blokady pokoi na hasło zostaną zdjęte. Od tego momentu wszystkie pokoje będą otwarte.

09.02.2022

Dealer's Den i Art Show

Rejestracja na Dealer's Den oraz Art Show zostaje zamknięta.

09.02.2022

Identyfikatory

Wysyłanie obrazków oraz edycja identyfikatorów zostanie wyłączona.

09.02.2022

Prezenty dla sponsorów

Termin składania przez nas zamówień na prezenty dla sponsorów.
Po tej dacie wciąż możesz zostać naszym sponsorem, jednak jest możliwe że nie otrzymasz już od nas prezentu.

09.02.2022

Rejestracja

Rejestracja na konwent nie jest już możliwa po tym dniu.